PNDR

Odata cu integrarea in Uniunea Europeana, România urmeaza, in ceea ce priveste agricultura si dezvoltarea rurala, principiile Politicii Agricole Comune ( PAC), care reprezinta un set de reguli si masuri care vizeaza in principal cresterea productivitatii, garantarea unui nivel de viata echitabil populatiei din agricultura, stabilizarea pietelor, garantarea securitatii aprovizionarilor, asigurarea consumatorului cu provizii la preturi rationale. Potrivit Reglementarii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune, s-au creat doua fonduri europene pentru agricultura:

FEGA – Fondul European de Garantare Agricola – pentru finantarea masurilor de marketing

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – pentru finantarea programelor de dezvoltare rurala.

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala este accesat incepând din martie 2008, dupa aprobarea Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Astfel, Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013 (PNDR), document elaborat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, detaliaza modul concret in care sunt finantate investitiile din fondurile europene pentru agricultura si dezvoltare rurala.

Masurile Planului National Strategic iau in considerare Liniile Directoare Strategice Comunitare ce fac referire la mediul rural. In functie de analiza situatiei socio-economice si de mediu, obtinuta pe baza datelor statistice disponibile, au fost stabilite prioritatile si directiile pentru dezvoltare rurala, in strânsa legatura cu prioritatile comunitare. Prin Planul National Strategic 2007 – 2013 si ulterior prin PNDR s-au conturat patru directii (axe) prioritare pentru finantare prin FEADR.
Axa I – Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic – urmareste restructurarea si dezvoltarea productiei agricole si silvice, dar si a industriilor prelucratoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a contribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural (acolo unde este posibil), in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia mediului din aceste zone.
Axa II – Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale – pune accent pe mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui management durabil atât pe suprafetele agricole, cât si pe cele forestiere. Obiectivele privind mentinerea biodiversitatii si conservarea naturii se materializeaza prin sprijinirea conservarii si dezvoltarii padurii, asigurarea unei ocupari echilibrate a teritoriului si dezvoltarea practicilor de management durabil al terenurilor agricole si forestiere. In cadrul acestei axe se finanteaza si investitii in dezvoltarea infrastructurii si serviciilor rurale, o mai mare importanta acordându-se multifunctionalitatii economice a zonelor rurale, dar si conservarii si punerii in valoare a patrimoniului cultural si arhitectural.

Axa III – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale – vizeaza gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai corespunzator din punct de vedere social si economic.

O a patra directie (Axa IV) – LEADER – are in vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru imbunatatirea guvernarii administrative la nivel rural. Pentru mai multe informatii privind Axa IV Leader click aici .

 

Share via email

Comments are closed.