Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  INIȚIALĂ

OPIS

Introducere

 1. Capitolul I:  Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
 2. Capitolul II: Componenta parteneriatului
 3. Capitolul III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor
 4. Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție
 5. Capitolul V: Prezentarea măsurilor
 6. Capitolul VI: Descrierea complementarității și sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)
 7. Capitolul VII: Descrierea planului de acțiuni
 8. Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei
 9. Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei
 10. Capitolul X: Planul de finanțare al strategiei
 11. Capitolul XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
 12. Capitolul XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale
 1. Anexa 1 – Acord de parteneriat + HCL alte documente justificative
 2. Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului
 3. Anexa 3 – Componența parteneriatului
 4. Anexa 4 – Plan de finanțare
 5. Anexa 5 – Hartă administrativă și geografică a teritoriului
 6. Anexa 6 – Documente justificative privind animarea
 7. Anexa 7 – Documente justificative ale membrilor parteneriatului
 8. Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL

Planul de finanțare SDL Inițial

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  MODIFICATĂ – VERSIUNEA 1

Introducere

 1. Capitolul I:  Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
 2. Capitolul II: Componenta parteneriatului
 3. Capitolul III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor
 4. Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție
 5. Capitolul V: Prezentarea măsurilor
 6. Capitolul VI: Descrierea complementarității și sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)
 7. Capitolul VII: Descrierea planului de acțiuni
 8. Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei
 9. Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei
 10. Capitolul X: Planul de finanțare al strategiei
 11. Capitolul XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
 12. Capitolul XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale
 1. Anexa 1 – Acord de parteneriat + HCL alte documente justificative
 2. Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului
 3. Anexa 3 – Componența parteneriatului
 4. Anexa 4 – Plan de finanțare
 5. Anexa 5 – Hartă administrativă și geografică a teritoriului
 6. Anexa 6 – Documente justificative privind animarea
 7. Anexa 7 – Documente justificative ale membrilor parteneriatului
 8. Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL

Planul de finanțare SDL modificat versiunea 1

 

Răspuns ADR 107251

Răspuns Clarificări 107196

Strategia de Dezvoltare 2007 – 2014

Share via email

Comments are closed.