Masura 111

Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte se incadreaza in Axa I – „Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” si urmareste imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila a terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activeaza in sectoarele agricol, alimentar si silvic.

 

Obiective:

– Dobandirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita gospodarirea durabila a terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si modernizarea In sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, contribuind astfel al Imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea somajului In zonele rurale.

– Imbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate In activitati forestiere pentru practicarea unui management durabil al padurilor In vederea cresterii suprafetelor forestiere, prelucrarii lemnului si valorificarii eficiente a produselor padurii.

 

Obiectivele operationale vor contribui la:

– Imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura, silvicultura si industria alimentara;

– Pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor;

– Respectarea conditiilor de Eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de procesare);

– Constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu in sectoarele agricol, forestier si al industriei alimentare in scopul imbunatatirii protectiei mediului;

– Educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobandirea constiintei forestiere) in vederea asigurarii gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor forestiere si cresterea procentului de paduri la nivel national, ce reprezinta obiective principale ale politicii nationale forestiere;

– Informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT).

 

Fondurile totale alocate Masurii 111 sunt de 100.000 euro din care: contributia Guvernului Romaniei – 20% si contributia Uniunii Europene – 80%.  Sprijinul public acordat in cadrul acestei masuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile

Finantare: 100.000 Euro/proiect

Numar de proiecte prevazute: 1

Activitati finantate:

Oferirea de programe de formare profesionala care cuprind actiuni in domeniile agricol, silvic si alimentar, ca de exemplu:

a.  Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in agricultura, in concordanta cu standardele Uniunii Europene,

b.  Imbunatatirea si incurajarea afacerilor,

c.  Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului,

d.  Pregatirea tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.),

e.  Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;

f.   Dezvoltarea unor capacitatii inovative in lantul agro-alimentar,

g.  Insusirea cerintelor privind Eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie compatibile cu intretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv protectia mediului.

Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau pentru actiuni de schimb de experienta etc

Solicitantul poate desfasura urmatoarele activitati eligibile:

– Identificarea, selectarea si asigurarea participantilor la evenimentele de invatare, informare si diseminare de cunostinte;

– Asigurarea locatiilor in care se vor desfasura evenimentele de invatare si informare;

– Administrarea programelor de formare (selectie, inscriere participanti, derulare programe de formare, organizare sesiuni de evaluare, certificare, eliberare certificate sau atestate de absolvire);

– Asigurarea expertilor formatori si a invitatilor – persoane resursa pe o anumita tema;

– Asistenta acordata participantilor pentru identificarea resurselor locale ce pot fi valorificate pentru diversificarea fermei si pentru planificarea dezvoltarii propriilor ferme;

– Asigurarea materialelor informative, a suporturilor de curs etc.;

– Asigurarea materialelor didactice pentru participanti, ex: block notes, instrumente de scris, mapa pentru documente si orice alte materiale necesare bunei desfasurari a sesiunilor teoretice si/sau practice;

– Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea sesiunilor teoretice si a aplicatiilor practice;

– Asigurarea facilitatilor de cazare (maxim pensiune 3 stele sau echivalent), masa (3 mese pe zi) si transport de la domiciliu la locatia de formare sau informare (se vor deconta cheltuielile de transport ale participantilor), la targuri sau evenimente relevante pentru obiectivele de invatare, respectiv la locatiile aplicatiilor practice pentru participantii la cursuri;

– Asigurarea metodei de evaluare a participantilor;

– Implementarea sesiunilor de instruire;

– Organizarea vizitelor de studiu sau a schimburilor de buna practica.

Solicitanti eligibili:

– Entitati publice: Institutii de invatamant (licee, colegii sau universitati de profil agricol, silvic sau alimentar),

– Entitati private – persoane juridice, care au competenta in domeniul agricol, silvic sau alimentar, conforma cu obiectul masurii

– ONG-uri, organizatii constituite in conformitate cu legea 246/2005 pentru aprobarea ordonantei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in obiectul de activitate /statutul propriu derularea de activitati in domeniul informarii, educarii, formarii adultilor.

– Furnizori de FPC autorizati, publici si privati (conform Ordonantei guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare), acreditate in domeniile de formare solicitate in aceasta masura.

Pentru mai multe informatii:

– consultati Ghidul Solicitantului

– consultati Fisa Masurii 111

Model de declaratie de raportare catre GAL

  Nota: Modelul de declaratie pe propria raspundere catre GAL este valabil pentru toate masurile si toate sesiunile
Share via email

Comments are closed.