Masura 313

IMPORTANT: Lansare apel de propuneri Masura 41-313  – INCURAJAREA ACTIVITATILOR TURISTICE

Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati urmatoarele documente:

  Nota: Modelul de declaratie pe propria raspundere catre GAL este valabil pentru toate masurile si toate sesiunile

Descriere Masura 41.313:

Masura 313 – „Incurajarea activitatilor turistice” se incadreaza in Axa III – „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si urmareste dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Obiective specifice:

Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism;

Cresterea valorii adaugate in activitati de turism;

Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;

–  Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.

Obiective operationale:

Cresterea si imbunatatirea structurilor de primire turistica la scara mica

Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica

Crearea facilitatilor recreationale in vederea asigurarii accesului in zonele naturale de interes turistic.

Finantare: ajutorul public FEADR + contributie publica nationala variaza pentru aceasta masura, de la 100% pentru entitati publice (APL si ONG) la 85% pentru entitati private.

Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 Euro/ proiect.

Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la:

85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 100.000 Euro/ proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism;

– 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect, in cazul proiectelor de investitii in activitati recreationale;

50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural.

Activitati finantate:

a) Investitii in infrastructura de primire turistica

– constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-intreprindere) avand pana la 15 camere;

– pentru investitii in structuri de primire turistice altele decat cele de agroturism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele;

– pentru investitiile in agroturism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta.

– vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio-combustibii, ca parte componenta a proiectelor

 b) Investitii in activitati recreationale

– Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.

c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.

– Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice;

– Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;

– Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc.;

– Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan inclinat etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor.

d) Dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural:

– Elaborarea de materiale promotionale, precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare, harti, planuri ale localitatilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare si/ sau promovare.

Solicitanti eligibili:

Microintreprinderi (societati comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA) inclusiv societati cooperative de gradul 1, mestesugaresti si de consum care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea/ dezvoltarea de activitati ce vizeaza turismul rural, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare.

Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) care se vor angaja ca pana la data semnarii Contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere.

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara3 realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare.

ONG-uri, definite conform legislatiei nationale in vigoare.

Pentru mai multe informatii:

– consultati Ghidul Solicitantului 41.313

– consultati Fisa Masurii 41.313

Share via email

Comments are closed.