Rapoarte

Comitetul de Selecție pentru Grupul de acţiune locală Iași Sud-Vest este compus din 9 membri: 6 membri sunt din partea partenerilor economici și sociali (4 agenti economici si 2 ONG-uri) și 3 din partea instituțiilor/autorităților publice.  Aceste persoane nu pot fi în acelaşi timp şi membri în Consiliul Director.

Pentru selecția proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”, iar pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel putin 50% din parteneri. Pentru luarea deciziilor, Comitetul de Selecție va fi format din 33 % parteneri publici și 67% parteneri privați. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membri comitetului, acesta nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AMPNDR la nivel județean.

Share via email