Rapoarte intermediare

Comitetul de Selecție pentru Grupul de acţiune locală Iași Sud-Vest este compus din 9 membri: 6 membri sunt din partea partenerilor economici și sociali (4 agenti economici si 2 ONG-uri) și 3 din partea instituțiilor/autorităților publice.  Aceste persoane nu pot fi în acelaşi timp şi membri în Consiliul Director.

Pentru selecția proiectelor se va aplica regula „dublului cvorum”, iar pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel putin 50% din parteneri. Pentru luarea deciziilor, Comitetul de Selecție va fi format din 33 % parteneri publici și 67% parteneri privați. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membri comitetului, acesta nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al AMPNDR la nivel județean.

 

1. RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte derulate in perioada 01.03.2013 – 14.04.2013 pentru Masura 41.143 – FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE SI CONSULTANTA PENTRU AGRICULTORI

 2. RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte derulate in perioada 15.04.2013 – 27.05.2013 pentru Masura 41.112 – INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

 3. RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte derulate in perioada 15.03.2013 – 27.05.2013 pentru Masura 41.313 – INCURAJAREA ACTIVITATILOR TURISTICE

4. RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte  02 derulata in perioada 15.07.2013 – 27.08.2013 pentru Masura 41.112 – INSTALAREA TINERILOR FERMIERI, publicat astăzi, 28.08.2013.

 5.  RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte  01 derulata in perioada 15.07.2013 – 27.08.2013 pentru Masura 41.312 – SPRIJIN PENTRU CREAREA SI DEZVOLTAREA DE MICRO-INTREPRINDERI, publicat astăzi, 02.09.2013.

6.  RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte  01 derulata in perioada 15.07.2013 – 27.08.2013 pentru Masura 41.322 -RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ȘI POPULAȚIA RURALĂ ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MOȘTENIRII RURALE, publicat astăzi, 03.09.2013.

7.  RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte  01 derulata in perioada 01.08.2013 – 18.09.2013 pentru Masura 41.111 – FORMARE PROFESIONALA (TRAINING), INFORMARE SI DIFUZARE DE CUNOSTINTE, publicat astăzi, 20.09.2013.

8.  RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte  01, apel 02, derulata in perioada 13.09.2013 – 12.10.2013 pentru Masura 41.312 – SPRIJIN PENTRU CREAREA SI DEZVOLTAREA DE MICRO-INTREPRINDERI, publicat astăzi, 15.10.2013.

9.  RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte  02, derulata in perioada 01.08.2013 – 17.10.2013 pentru Masura 41.313 – INCURAJAREA ACTIVITATILOR TURISTICE, publicat astăzi, 21.10.2013.

10.  RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte  02, derulata in perioada 01.08.2013 – 15.11.2013 pentru Masura 421 – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE, publicat astăzi, 18.11.2013.

11.  RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte  02, apel 02, derulata in perioada 12.12.2013 – 10.01.2014 pentru Masura 41.313 – INCURAJAREA ACTIVITATILOR TURISTICE, publicat astăzi, 13.01.2014.

12.   RAPORT DE SELECTIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte  02, apel 02, derulata in perioada 12.12.2013 – 07.03.2014 pentru Masura 41.112 – INSTALAREA TINERILOR FERMIERI, publicat astăzi, 14.03.2014.

13.   RAPORT DE SELECȚIE INTERMEDIAR pentru sesiunea de cereri de proiecte  01, apel 03, derulată în perioada 19.12.2013 – 02.04.2014 pentru Măsura 421 – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE, publicat astăzi, 08.04.2014.

Share via email